Datthong

Liên hệ

Contact Us

Cảm ơn bạn đã quan tâm công ty Datthong. Chúng tôi hy vọng sẽ được hỗ trợ cho bạn và nếu bạn cần biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi và / hoặc dịch vụ và / hoặc bất kỳ sự hợp tác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Ho Chi Minh (Saigon) – Head Office

DATTHONG CO LTD
83B, Duong Van An Street
An Phu Ward, District 2
Ho Chi Minh City
VIETNAM

Tel: +84 08 6252 2333
Fax: +84 08 6252 2111
Email: info@datthong.com

GLOBAL PARTNERS

DYTAN YG
2-16-38-1003
Takanawa Minato-ku,
Tokyo 108-0074
JAPAN

NATSITHONG MNG
(www.natsithong.com)
612/567 A Space Asoke North Building,
Dindaeng, Bangkok 10400
THAILAND

KAMYA PTE LTD
(www.kamya.biz)
No.1 Genting Link,
The Perfect One Building
SINGAPORE 349518

CRIMSONS PHARMA CO LTD
(www.crimsonspharma.com)
1955 Baring Blvd,
Sparks, Nevada 89434
USA

JIAHUA CO LTD
Shen Zhen Shi Long Hua Zhen
Jing Xiu Jiang Nan 3
Qi D3 Dong 9, A
Shen Zhen
CHINA